Studie & werkervaring

Studies

 • Katholieke universiteit Nijmegen, doctoraal Ontwikkelingspsychologie
 • Stichting psychosociaal onderwijs, academie voor integrale menswetenschappen: afstudeerrichting (transpersoonlijke) counseling

Cursussen en bijscholing

 • Oplossingsgericht werken
 • Competentiegericht werken
 • Experiëntiële Gestaltbenadering
 • Verliesbegeleiding
 • Acceptance and Commitment Therapy, basis
 • Emotionally Focused Therapy, basis
 • Typisch Coachen, typisch Counselen: werken met het Ennea procesmodel

Persoonlijke ontwikkeling

 • Enneagram
 • Meditatie
 • Reiki
 • Intuïtieve ontwikkeling

Werkervaring

 • Pedagogisch werk: leidster in peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en vrouwenopvang.
 • Groepswerk: gespreksgroepen met kinderen in basis schoolleeftijd, sociale vaardigheidstraining.
 • Diagnostisch werk: psychologische onderzoeken en advisering bij medisch kleuterdagverblijf, onderwijsbegeleidingsdienst en zorgcentrum.
 • Van 2002 tot en met 2015 heb ik gewerkt ik als psycholoog/behandelcoördinator bij Kentalis de Cirkelboog, een behandelcentrum voor kinderen met een communicatieve beperking. Hier werkte ik met ouders, kinderen en collega’s aan vragen rondom communicatie, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezin en opvoeding.
 • Vanaf juli 2016 werk ik als psycholoog bij Livio verpleeghuiszorg. Hier werk ik met gehandicapten en ouderen aan vragen rondom acceptatie, verwerking, omgaan met problemen, diagnostiek en het bieden van een optimale leefomgeving.
 • In 2014 ben ik gestart met mijn praktijk.