Persoonlijke coaching en therapie

counseling 1

Persoonlijke coaching en therapie bij mij richt zich op bewustwording van en inzicht in wat er bij jou gebeurt rondom jouw vraag/probleem. Daarnaast is het gericht op het verlichten van overheersende gevoelens en het vinden van andere manieren om er mee om te gaan.

In therapie is er ruimte voor het stilstaan bij oorzaken, dingen die je hebt meegemaakt en het verwerken daarvan.

Coaching is gericht op het nu en de toekomst, we staan dan niet uitgebreid stil bij verleden en oorzaken.

Je ontdekt welke patronen in jouw leven spelen en hoe deze elkaar beïnvloeden, je wordt je bewust van dingen die eerst automatisch gingen en je leert om deze patronen te doorbreken.
Je leert ook ontdekken waardoor je gemotiveerd raakt, wat je kwaliteiten zijn en wat jouw hulpbronnen zijn. Kortom: je leert je eigen kracht beter kennen. Inzicht hierin geeft je zelfvertrouwen en helpt bij het vinden van andere manieren om met moeilijke zaken om te gaan.

Bij zingevingsvragen richten we ons in de gesprekken op verdieping in je leven en verbinding met dat wat voor jou belangrijk is.

Ik maak gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Veel gebeurt in gesprek, daarnaast doen we oefeningen en soms geef ik heus ‘huiswerk’ mee.

Als het gepast is, pas ik IEMT toe, een vorm van behandeling die gebruik maakt van oogbewegingen.

Als je het leuk vindt kunnen we samen op zoek gaan naar je enneagramtype: een manier om jezelf en je diepste drijfveren nog beter te kennen en begrijpen, erg geschikt als je je wilt ontwikkelen op persoonlijk en spiritueel vlak.

Persoonlijke coaching en therapie bij mij is gericht op de in principe psychisch gezonde mens, die in staat is om zelfstandig te functioneren, maar zich belemmerd voelt door de klachten, vragen of omstandigheden die er zijn.

Ook is het geschikt voor mensen die een gesprekspartner zoeken in het vinden van zelfkennis en verdieping in hun leven.