Even voorstellen

In de eerste plaats ben ik moeder van drie volwassen zoons en echtgenote van Hans Jurgen. Daarnaast ben ik, met veel plezier, al bijna tien jaar psycholoog in mijn praktijk in Ootmarsum.

Ik heb lang gewerkt als psycholoog in de zorg voor kinderen met een beperking. In de omgang met ouders en adolescenten merkte ik dat mijn belangstelling voor latere levensfases groeide. Ik besloot me, via een aanvullende studie, verder te verdiepen in het behandelen van volwassenen en hun eigen problemen, doelen en levensvragen.

Naast mijn praktijk heb ik drie jaar mogen werken als ouderenpsycholoog in een verpleeghuis. Hier kwam ik in aanraking kwam met weer andere levensthema’s dan bij jongere mensen: het omgaan met ziekte, rouw, zingeving en mantelzorg. Inmiddels kan ik zeggen dat ik veel zicht heb op de mens en alles wat zijn ontwikkeling, levensfases en relaties beïnvloedt.

Privé heb ik me eigenlijk ook altijd gericht op de psychologische kant van het leven: dit deed ik in de vorm van activiteiten die gericht waren op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Dit heeft me veel inzicht, inspiratie en rust gegeven. Bovendien maakte het dat ik de dingen, waar ik in mijn leven in dreigde vast te lopen, beter begreep en aankon.

Als een rode draad loopt aandacht voor de spirituele kant van mens-zijn door mijn ontwikkeling. Spirituele tradities hebben veel te bieden dat verdiepend, verbindend en zingevend kan werken. Er is alleen altijd het risico dat we te veel gaan luisteren naar de regels van een geloof, de woorden van een voorganger of goeroe, de gewoontes en tradities. En dat we te weinig luisteren naar ons zelf.

In de ‘gewone’ psychologie miste ik al lange tijd aandacht en erkenning voor het gegeven dat spiritualiteit voor heel veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven is.

Toen ik weer ging studeren heb ik me ook verdiept in de visies op de mens die het spirituele aspect wel meenemen. Tijdens deze studie heb ik de fijne kneepjes van het vak psycho sociale therapie geleerd. In de afgelopen tien jaar heb ik mijn kennis verbreed en verdiept via verschillende cursussen en opleidingen. Ook beroepsmatig blijft ontwikkeling een kernwoord.

Hiermee kan ik mijn steentje bijdragen aan jouw persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling. Zodat je sterker en actiever in het leven staat, minder klachten hebt, meer rust hebt en meer zin ervaart.