Beroepsverenigingen

  • Lid van het NIP (Nederlands Instituut van psychologen)
  • Lid van de LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden)
  • Ingeschreven als Registertherapeut BCZ bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • Ingeschreven bij het SCAG, geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg/