Klachten en incidenten

Natuurlijk doe ik er alles aan om je, binnen mijn mogelijkheden, zo goed mogelijk te helpen en om er voor te zorgen dat zaken als privacy en veiligheid bewaakt worden.

Als er iets is waardoor je ontevreden, boos of teleurgesteld bent dan hoop ik dat je het met mij bespreekt, zo dat we kunnen kijken wat we er aan kunnen doen.

Als er iets onvoorziens gebeurt op het gebied van privacy of onveiligheid, waarbij jij benadeeld wordt, dan zal ik dit met je bespreken.

Als we er samen niet uitkomen en je een klacht wilt indienen, dan kan dat bij onafhankelijke personen die daar speciaal voor zijn aangesteld.

Op onderstaande websites kan je lezen hoe dat in zijn werk gaat:

Klachtenregeling

Voor cliënten die via Psyned zijn gekomen kan het ook direct via hen:

https://www.psyned.nl/klachtenregeling/