Visie

klachten 4Ik noem mijzelf ook wel integraal psycholoog: in de integrale psychologie wordt er rekening gehouden met alle ‘lagen’ waarop een mens functioneert: je lichaam, je gevoelswereld, je gedachten en ideeënwereld, je gedrag, je relaties en sociale leven, maar ook je spirituele bewustzijn.

Deze manier van kijken spreekt me aan, omdat het de mens serieus neemt in alles wat er is en meerdere aanknopingspunten geeft om te werken aan ontwikkeling en herstel. Zo kan ik steeds goed aansluiten bij de eigen manier van denken en voelen van ieder individu en samen met hem/haar op zoek gaan naar ‘de volgende stap’.

Kernwoorden in mijn benadering zijn persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.  Ik zie het leven als een voortdurende ontwikkelingsgang, met steeds weer nieuwe ‘uitdagingen’ en leermomenten. Aandacht voor dat wat er van binnen gebeurt geeft ruimte en helderheid.

Andere belangrijke kernwoorden zijn relatie en communicatie: wij mensen zijn sociale wezens en dat, wat er tussen mensen gebeurt, is sterk bepalend voor hoe we ons leven ervaren. In relaties gebeurt heel veel waarin je je zelf gespiegeld ziet, positief of negatief. Daarom zijn je relaties, zeker die met je partner, ouders en kinderen, een bron om uit te leren. Aandacht voor onderliggende patronen en communicatie in je relaties biedt veel mogelijkheden tot inzicht en groei.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens zelf de kennis en kracht in zich heeft om te leren omgaan met moeilijke dingen en het vinden van eigen oplossingen.

Mijn rol is vooral het helpen ontdekken van deze eigen kennis en kracht. Dat doe ik met respect, aandacht en betrokkenheid bij alles wat zich bij jou voordoet.